,,Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce."
Titus Livius