5. Hudobná jar v Zlatých Moravciach

 

Mystika, poetika lyrična a šarm .... To sú tri atribúty 5. ročníka festivalu Hudobná jar v Zlatých Moravciach, ktorý sa koná pod záštitou primátora mesta Zlatých Moraviec PaedDr. Dušana Husára. Festival do nášho mesta prináša aj tento rok tri charakterovo odlišné koncerty bohaté na nie bežné kultúrne zážitky.

Otvárací koncert nesúci názov IKONA prezentuje sakrálnu tvorbu výnimočného súčasného skladateľa. Cielená voľba tento rok padla na rovnomenné dielo Ikona, ktorého autorom je Lukáš Borzík – jeden z najoceňovanejších, najvydávanejších slovenských skladateľov klasickej hudby. Zhudobnil dvanásť čností ikony Panny Márie Matky ticha, ktorú zhotovila rehoľná sestra najväčšieho benediktínskeho kláštora Mater Ecclesiae, nachádzajúceho sa na ostrove San Giulio pri jazere Orta (Taliansko). Koncert je zároveň reflexiou na prebiehajúci rok kresťanskej kultúry vyhlásený pápežom Františkom. Brány farského Kostola sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach sa pre jeho návštevníkov otvoria 13. apríla 2024 o 19:30. Pozývame vás v tento sobotný podvečer stráviť hodinu naplnenú meditatívnou hudbou o tichu, stíšení a nadprirodzenom tajomne Ikony v podaní výnimočných interpretov sakrálnych diel Hilda Gulyás – soprán, Matúš Šimko – tenor a kvarteta Komorného orchestra ZOE.

Hudobná jar pokračuje lyricko poetickým komorným koncertom zostaveným z vokálnych a inštrumentálnych diel najznámejšieho nórskeho skladateľa EdvardaHagerupaGriega. Jeho hlavným zdrojom inšpirácie bolo bohatstvo a krása nórskej prírody a ľudovej hudby. Už počas jeho života si mnohé autorove skladby našli cestu k širokému publiku ako súčasť repertoáru domáceho muzicírovania. Označenie termínom „lyrický“, ako jednu z estetických kategórií, ktoré bežne nájdeme v odbornej hudobnej literatúre o skladateľovej tvorbe, Grieg nechápal jednostranne. Lyrickosť neznamenala pre neho výlučne niečo citové, náladové, romanticko-idylické, sentimentálne či salónne. Jeho tvorba je ozajstnou paletou inšpirácií a obsahov, o čom sa aj sami môžeme presvedčiť na druhom z koncertov tohtoročného festivalu Hudobná jar v Zlatých Moravciach. Nórska príroda, kultúra, melodika podčiarknutá jeho typickým hudobným vyjadrením nás isto očarí a tých, ktorí sa s Griegovou hudbou ešte nestretli a príjmu naše pozvanie k účasti, vtiahne do jeho znejúceho sveta farieb, citu a fantázie. Koncert nesie jednoduchý názov EdvardHagerupGrieg, uskutoční sa 26. mája 2024 o 16:00 v zasadacej miestnosti MSKŠ v Zl. Moravciach. Interpretky Zuzana Chrenová – soprán, Katarína Madariová – violončelo a Magdaléna Pažitná – klavír sú zároveň zárukou profesionálneho interpretačného umenia a Griegov odkaz verne sprostredkujú prítomnému publiku.

V odľahčenej atmosfére a s vôňami prichádzajúceho leta uzatvárame tohtoročnú Hudobnú jar zoskupením PaperMoon Trio 9. júna 2024 o 16.00 v Parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Ich hlasy sa stretli, spoznali a spojili v roku 2009 v orchestri Bratislava Hot Serenaders. Neúnavné počúvanie Hot Jazzových nahrávok ich natoľko inšpirovalo a očarilo, až jedného dňa zobrali do rúk husle, ukulele a gitaru a v roku 2013 vzniklo PaperMoon Trio. Ich repertoár je zostavený z piesní rokov dvadsiatych až štyridsiatych. Tri šarmantné mladé dámy - Andrea Kružliaková, Barbora Medeková, Kristína Uhlíková nás svojím umením vovedú do krásnych, elegantných čias nielen hudbou, ale aj zjavom....A ako o sebe píšu: „Či ale hráme groteskný charleston, alebo koketný swing, cieľ a zámer je jediný - autentickou a originálnou interpretáciou sa preniesť do zlatých ér, kedy zábava znamenala kvalitu a noblesa nebola pýchou, lež cnosťou!“ ...

V mene MusicaCordis – organizátora festivalu 5. Hudobná jar v Zlatých Moravciach, vás srdečne pozývame. Stačí si vybrať.


,,Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce."

Titus Livius

Sme mladí, hudbou a priateľstvom prepojení umelci.
Milujeme klasiku, sme jej interpreti, propagátori, učitelia.

Založili sme festival Hudobná jar,
ktorý od roku 2018 pravidelne organizujeme v Zlatých Moravciach.
Cyklus Adventné koncerty s Musica Cordis
sa každoročne teší mnohým návštevníkom koncertov vo viacerých obciach okresu Zlaté Moravce.

Záleží nám na kvalite kultúrneho života.

Preto ju prinášame hlavne do nášho mesta, okresu, kraja.
Nech je kvalitná hudba dostupná aj tu - v našom blízkom okolí, kde sme sa narodili, kde to máme radi, kam sa vraciame domov.