,,Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce."
Titus Livius


Sme mladí, hudbou a priateľstvom prepojení umelci.
Milujeme klasiku, sme jej interpreti, propagátori, učitelia.

Založili sme festival Hudobná jar,
ktorý od roku 2018 pravidelne organizujeme v Zlatých Moravciach.
Cyklus Adventné koncerty s Musica Cordis
sa každoročne teší mnohým návštevníkom koncertov vo viacerých obciach okresu Zlaté Moravce.

Záleží nám na kvalite kultúrneho života.

Preto ju prinášame hlavne do nášho mesta, okresu, kraja.
Nech je kvalitná hudba dostupná aj tu - v našom blízkom okolí, kde sme sa narodili, kde to máme radi, kam sa vraciame domov.