Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať Vaše 2% na podporu činnosti nášho o. z. MUSICA CORDIS - Hudba srdca

Potrebné údaje sú len dva a to:

Obchodné meno (názov): MUSICA CORDIS
IČO: 52033520 - na tlačive musí byť zarovnané z pravej strany

Ako postupovať ?
1. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov zamestnávateľ:
Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane, ktoré máte k dispozícii na stiahnutie pod týmto textom spolu s ďalším potrebným tlačivom s názvom VYHLÁSENIE.
Do 2. apríla 2024 vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a podajte obe tlačivá POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE na daňový úrad podľa miesta bydliska.
Dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2023 min. 40 hodín formou dobrovoľníckej činnosti a majú o nej konkrétnou organizáciou vystavené potvrdenie, môžu poukázať až 3% z dane.    
                       
2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé:
Môžu tak urobiť do 2. apríla 2024 - Do svojho tlačiva daňového priznania treba vpísať potrebné údaje občianskeho združenia - uviedli sme ich na začiatku tohto textu - obchodný názov a IČO nášho o.z. zarovnať z pravej strany.

3. Právnické osoby:
Môžu do 2. apríla 2024 alebo v lehote predĺženia podania daňového priznania poukázať určité % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

V prípade, že tlačivo nemôžete odniesť na daňový úrad sami, kontaktujte nás prosím na tel. č.: 0911 949 963. Tlačivo sme ochotné zaniesť za Vás po telefonickej dohode, kde si tlačivo prevezmeme alebo nám ho necháte.
ĎAKUJEME