Srdečne Vás pozývame k nahliadnutiu do nášho posledného úspešného audiovizuálneho projektu Adventný kalendár.

Jeho obsahom je 28 krátkych audiovizuálnych príspevkov klasickej hudby, ktoré sme pre Vás vytvorili s našimi priateľmi - hudobníkmi, umelcami, ľuďmi so srdcom na správnom mieste. Samuel Mikláš, Stanislava Maggioni Dubanova, Magdaléna Pažitná, Lujza Durisova, Alžbeta Struňáková, Marek Pobuda,  Mária Belicová, Andrej Vancel, Mária Viktória Sokolová, Jana Mésárošová Dudášová, Richard Vörös, Nanovo ensemble, Sára Osvaldová
Každý deň od 1. adventnej nedele až do Vianoc čakala pripravená "hudobná jednohubka" na internetovej stránke www.musicacordis.sk
alebo na facebookovom účte Muscia Cordis https://www.facebook.com/musica.cordis.5/
Projekt sa tvoril na 3 krásnych miestach:
- Podzemné priestory Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach / MSKŠ
- Bazilika svätého Emeráma v Nitre
- Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji
Projekt bol vytvorený zo zámerom udržať kontakt s našim cteným publikom z obcí nášho okresu Zlaté Moravce, kde pravidelne každoročne usporadúvame cyklus koncertov pod názvom Advent s Musica Cordis. No určite sa potešíme každému jednému novému fanúšikovi .
Kamera: Tomáš Fečo, Daniel Fečo, Filip Pavkov
Zvuk: Viliam Chovanec, Juraj Ďuďo Ďuriš
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
Ďakujeme Ing. Dušanovi Ondrejkovi za finančný dar.
Tento projekt sa uskutočnil hlavne vďaka podpore Vás všetkých, ktorí ste nám venovali 2%, finančne nás podporili darmi, vstupnými dobrovoľnými príspevkami na koncerty, ktoré organizujeme, vďaka Vám, ktorí ste nám poskytli priestory ku nácvikom aj finálnej tvorbe projektu a v neposlednom rade vďaka podporovateľom cez príspevky z nákupov online cez www.dobromat.sk .
Bez Vás VŠETKÝCH by to nešlo .
Za poskytnutie priestorov ďakujeme:
MSKŠ Zlaté Moravce (Kaštieľ Migazziovcov)
Ferkovi Podolskému (Kaštieľ Ivanka pri Dunaji)
Biskupstvu Nitra, Mons. ThDr. Štefanovi Vallovi, PhD. (Bazilika sv. Emeráma) a pánovi kostolníkovi Rudolfovi Šimaliakovi.

Ľubica Podolská, Zuzana Chrenová, Lucia Komárová